Sklep map2.pl przywiązuje szczególną uwagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwis internetowy map2.pl oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego map2.pl działającego pod adresem www.map2.pl.

Jakie dane gromadzone są przez sklep map2.pl?

Dane zbierane podczas rejestracji

W celu skorzystania z niektórych funkcji Sklepu map2.pl konieczne może być dokonanie rejestracji .

Użytkownik rejestrując się w sklepie podaje swoje dane dobrowolnie.

Użytkownik rejestrując się w Sklepie map2.pl podaje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, hasło, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nazwę firmy i numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Adres e-mail oraz hasło podane w czasie rejestracji powinno być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu

W czasie procesu dokonywania transakcji Użytkownik zobligowany jest podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-email a dla osób prowadzących działalność gospodarczą także nazwę firmy i NIP. Użytkownik może również podać dane niezbędne do wystawienia elektronicznej faktury VAT. Na tym etapie Sklep map2.pl gromadzi również dane dotyczące wybranej formy płatności.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty Użytkownika na stronie Sklepu map2.pl automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), a także system „Google Analytics”.

Dane zbierane w przypadku kontaktu Użytkownika ze sklepem map2.pl

W przypadku kontaktu za pomocą strony internetowej lub poczty email Użytkownik przekazuje dane osobowe, a w szczególności swoje imię, nazwisko oraz adres-email.


Wykorzystywanie danych przez Sklep internetowy map2.pl

Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

Dane gromadzone w Sklepie map2.pl mogą zostać przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową - operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Sklepu map2.pl. Rejestracja w Sklepie map2.pl jest dobrowolna i nie jest konieczna w celu dokonania zakupu.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji transakcji, w tym dokonania płatności za złożone zamówienie oraz udostępnienia zakupionych plików a także wystawienia elektronicznej faktury VAT. Dane mogą być w tym celu przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe w celu dokonania zakupu w sklepie map2.pl

Dane Użytkownika mogą być wykorzystywane w celach marketingowych lub w celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jedynie po uzyskaniu zgody ze strony Użytkownika.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie sklepu map2.pl, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości stron sklepu.

Dane zbierane w trakcie korespondencji Użytkownika ze sklepem map2.pl będą wykorzystywane jedynie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika i prowadzenia dalszej korespondencji zgodnej z tematem zapytania Użytkownika.

W przypadku naruszenia Regulaminu Sklepu map2.pl, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane Użytkownika mogą być udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.


Subskrypcja newsletter'a

Użytkownicy nie będący Nabywcami (Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji w Sklepie) mogą zapisać się do subskrypcji newslettera, podając swój adres e-mail w odpowiednim formularzu.

Uważa się, że klient, który zapisał się do newslettera, wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych.

W każdej wiadomości, będącej newsletterem znajduje się odpowiedni link, umożliwiający Użytkownikowi rezygnację z subskrypcji w dowolnym momencie.

Rezygnacja z subskrypcji newslettera możliwa jest również za pośrednictwem panelu użytkownika, dostępnego, po zalogowaniu się w Sklepie map2.pl.


Zmiana danych

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) Użytkownikowi przysługuje prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, np. faktury VAT.

Zmianie nie podlegają także dane zbierane automatycznie.

W celu usunięcia danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości z określoną dyspozycją na adres e-mail: bok@map2.pl

Użytkownik może również samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w czasie rejestracji w Sklepie map2.pl po zalogowaniu się na swoje konto.


Usunięcie konta

Każdy Użytkownik posiadający konto w Sklepie map2.pl ma prawo w dowolnym momencie usunąć swoje konto. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych klienta. W celu usunięcia konta prosimy o przesłanie wiadomości z określoną dyspozycją na adres e-mail: bok@map2.pl

;